Konferencia o kvalite vo vzdelávaní

Model CAF - jeho prínos a význam

PROGRAM KONFERENCIE
6. október 2021
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
Organizátor podujatia
Organizátor podujatia
Technická realizácia
Technická realizácia