Konferencia o kvalite vo vzdelávaní

Model CAF - jeho prínos a význam

PROGRAM KONFERENCIE
6. október 2021

10:00 – 10:10

Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov

10:10 – 10:40

Model CAF ako nástroj zlepšovania pre strednú školu
Mgr. Imrich Žigo
školiteľ, konzultant a posudzovateľ modelu CAF

10:40 – 11:10

Model CAF v podmienkach Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca
Ing. Ľudmila Verčimáková
riaditeľka školy, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca

11:10 – 11:40

SOŠ Pruské - samohodnotením ku kvalite
Ing. Valéria Hlúbiková
vedúca technicko-ekonomického úseku, Stredná odborná škola Pruské

11:40 – 12:00

Prestávka

12:00 – 12:30

Cesta zlepšovania SPŠE Hálova
Ing. Iveta Šafránková
riaditeľka školy, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava

12:30 – 13:00

Skúsenosti strednej odbornej školy pri implementácii modelu CAF
Mgr. Renáta Košovičová
riaditeľka školy, Obchodná akadémia, Bolečkova, Nitra

13:00 – 13:45

Diskusia a záver

 

Organizátor podujatia
Organizátor podujatia
Technická realizácia
Technická realizácia