17. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

ORGANIZÁTOR PODUJATIA

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Odbor kvality a projektového riadenia (OKPR)

Sídlo: Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15
IČO: 30 810 710
E-mail: kvalita@normoff.gov.sk
web sídlo: : cafcentrum.unms.skwww.unms.sk

TECHNICKÝ REALIZÁTOR

IVAKS s.r.o.

Sídlo: Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava
Poštová adresa: Slowackého 5503/2A, 821 04 Bratislava
E-mail: ivaks@ivaks.sk
IČO: 31 404 049
DIČ: 202 083 7852
E-mail: admin@iwebinar.sk
web sídlo: www.iwebinar.sk


NAPÍŠTE NÁM

V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte a kontaktujte nás pomocou formulára.