Konferencia o kvalite vo vzdelávaní

Model CAF - jeho prínos a význam

KOHO UVIDÍTE

Mgr. Imrich ŽIGO

 • viac ako 20 rokov pôsobí ako v poradca v oblasti manažérstva kvality v rôznych organizáciách
 • školiteľ /konzultant modelu CAF a modelu EFQM
 • manažér kvality
 • interný audítor pre QMS a EMS podľa ISO 9001 a ISO 14001
 • posudzovateľ Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu
 • ako konzultant priviedol Mesto Martin a KIA Motors Slovakia k víťazstvu v Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu
 • Projektový manažér - Ramboll management - European training centre, Brussels

Ing. Ľudmila VERČIMÁKOVÁ 

 • riaditeľka školy SOŠOaS Čadca od roku 2015
 • životná špecializácia pre prácu v školstve - profesionálny a odborný rast

Skúsenosti a kompetencie:

účastníčka projektov a programov:

 • F.A. Hayek - Economics for Leaders Program, Landesinstitut Hamburg,
 • Projektový manažment pre európske výmenné projekty,
 • IRES, Udine Projektovanie v EÚ,
 • Program Phare MŠVV a Š SR - Tréning trénerov.

koordinátorka a realizátorka projektov:

 • Moderné služby,
 • Comenius,
 • BILVOC,
 • Erasmus+.

autorka niekoľkých učebníc pre gastronomické odbory 

Viac informácií o SOŠOaS Čadca nájdete TU


Ing. Valéria HLÚBIKOVÁ

 • vedúca technicko-ekonomického úseku SOŠ Pruské od roku 2010
 • zodpovednosť za prevádzkový chod školy
 • rozpočet
 • VO
 • riadenie ekonomického úseku
 • zastrešovanie ekonomickej stránky projektov školy
 • priamo sa podieľala na koordinácii projektu samohodnotenia organizácie podľa modelu CAF
 • koordinátorka projektu Interreg V-A SK-CZ ako hlavný cezhraničný partner

Viac informácií o SOŠ Pruské nájdete TU


Ing. Iveta ŠAFRÁNKOVÁ

 • riaditeľka školy SPŠE, Hálova 16, Bratislava od 1. 9. 2006
 • aprobácia - predmety strojného inžinierstva
 • koordinátorka experimentálneho študijného odboru programovanie digitálnych technológií v SPŠE Hálova zameraného na programovanie hier
 • autorka dvoch učebníc pre SŠ v oblasti spracovania materiálov 

Viac informácií o SPŠE Hálová Bratislava nájdete TU  


Mgr. Renáta KOŠOVIČOVÁ

 •  učiteľka cudzích jazykov v rokoch 1995-2015 (anglický, ruský)
 • zástupkyňa riaditeľky školy v rokoch 2015 - 2017
 • riaditeľka školy OA Nitra od roku 2017

koordinátorka projektov od 2007

 • strategické školské partnerstvá
 • odborné stáže v zahraničí pre žiakov a učiteľov v Programe celoživotného vzdelávania
 • Erasmus+
 • rozvojové projekty

absolvovala hospitácie a stáže na zahraničných školách v IT, SL, FIN

kurz pre školských manažérov na Cypre, 2018 

Viac informácií o OA Nitra nájdete TU 


Organizátor podujatia
Organizátor podujatia
Technická realizácia
Technická realizácia