Konferencia o kvalite vo vzdelávaní

Model CAF - jeho prínos a význam

Model CAF (Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený špeciálne pre organizácie verejného sektora, pričom berie do úvahy ich špecifiká. Jeho cieľom je napomáhať organizáciám zlepšovať ich výkonnosť prostredníctvom lepšieho pochopenia fungovania vlastnej organizácie.

Model CAF je teda vhodným nástrojom na zlepšovanie fungovania kvality škôl, ktoré sa chcú zameriavať na zvyšovanie spokojnosti žiakov, zamestnancov, učiteľov i partnerov.

Zaujíma Vás:

Čo implementácia modelu CAF obnáša?

Prečo si ako vhodný nástroj manažérstva kvality zvoliť práve model CAF?

Čo môžete od zavádzania modelu CAF na Vašej škole očakávať?

Ako implementácia modelu CAF napomohla fungovaniu školy?

Ak Vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, neváhajte a zúčastnite sa našej konferencie
6. októbra 2021 v čase od 10:00 h do 13:45 h,
kde Vám na Vaše otázky odpovedia Vaši kolegovia, ktorí majú so zavádzaním modelu CAF praktické skúsenosti.

Organizátor podujatia
Organizátor podujatia
Technická realizácia
Technická realizácia