17. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

17. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti
už tradične upriamuje pozornosť na témy, ktoré nie sú nikomu z nás cudzie - kvalita produktov a služieb, starostlivosť o zamestnancov, trvalé zlepšovanie, rozvoj organizácie nad povinný legislatívou určený rámec, zodpovednosť organizácie za jej vplyv na spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo. Ide o témy, ktoré sa týkajú každého jednotlivca a preto je potrebné o nich hovoriť. Aktuálne poznatky a skúsenosti nám pritom umožňujú nazerať na tieto oblasti stále novým spôsobom, vďaka čomu môžeme nachádzať riešenia na zdanlivo neriešiteľné problémy a rozvíjať sa smerom navonok i dovnútra.

Predmetom konferencie budú okrem iného aj tieto otázky:

Ako zavedené systémy manažérstva kvality môžu prispieť k rozvoju organizácie?

Aké aktivity si v rámci spoločenskej zodpovednosti môže osvojiť organizácia verejnej správy?

Ako sa dajú zrušiť stereotypy spájané s verejnou správou?

Prečo je potrebné riadiť zamestnancov s ohľadom na ich vek?

Ako sa nenechať zahltiť informáciami?

Ak Vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, neváhajte a zúčastnite sa našej konferencie, kde Vám na Vaše otázky odpovedia odborníci z praxe.

Konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti sa v online formáte uskutoční po prvý krát, no veríme, že jej prínos bude rovnaký a okrem šírenia poznatkov budú výsledkom aj nové kontakty a partnerstvá zamerané na výmenu skúseností a dobrej praxe.